5 Mar 2024 12:12

Kazalniki kakovosti za leto 2023

KAZALNIKI KAKOVOSTI ZA LETO 2023

KAZALNIKRezultat
1.Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov1,89%
2.Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije88,87%
3.Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije5,97%
4.Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije6,29%
5.Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije100%
6.Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov2,37
7.Število opozorilnih nevarnih dogodkov0
8.Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije30651,3
9.Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije22625,9
10.Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative*2,36
11.Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije49%
12.Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije0
13.Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije3,84
14.Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco9
15Zadovoljstvo uporabnikov96%
16.Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev0